บางครั้งการถ่ายภาพให้ออกมาได้สวยเป๊ะอย่างที่เราต้องการนั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ เลยน่ะครับ เพราะบางครั้งเราต้องใช้ความอดทนพยายาม ถึงขนาดที่ว่าตามถ่ายกันเป็นปีๆ ดูต่อ »