หลายสิ่งบนโลกนี้มีความลับและเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ อย่างเช่นสถานที่ที่ถูกเรียกว่า Plain of ดูต่อ »