รู้หรือไม่ยว่างานศิลปะนั้นบางครั้งก็นำมาช่วยในการรลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วย อย่างเช่นในหมู่บ้านเล็กๆ จากประเทศไอซ์แลนด์ แห่งนี้ที่นำเอาเทคนิคภาพ ดูต่อ »