เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ที่จีนได้มีการเปิดตัว ทางจักรยานลอยฟ้ายาวที่สุดในโลก ทดลองให้ประชาชนสามารถเข้ามาปั่นได้  จุดประสงค์เพื่อลดปัญหาการจราจรและรณรงค์ให้คนหันมาใช้พลังงานสีเขียว ดูต่อ »