โลกของเราใบนี้มีปรากฏการณ์แปลกๆ มากมาย บางอย่างเราก็หาคำตอบและอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่บางอย่างมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดูต่อ »