เพจสำรวจโลกได้โพสต์เรื่องราวของ ต้นการบูรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับศาลเจ้า Kamou ดูต่อ »