หากคุณอยากดูสิ่งที่อลังการงานสร้างของมุษย์ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างเช่นตึกหรือบ้าน ต้องไปดูกันที่ ดูไบ เพราะเมืองแห่งนี้คือดินแดนของความมหัศจรรย์เลยกว่าได้ ดูต่อ »