หากพูดถึงมหานครดูไบ สุดยอดของสถานที่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย หลายคนจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอน เมืองแห่งนีดังขนาดที่ว่าหลายคนเข้าใจว่าชื่อเป็นประเทศด้วยซ้ำ ดูต่อ »