ปกติโดยทั่วไปแล้วคนเราจะตั้งครรภ์อุ้มท้องประมาณ 9 เดือน แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีสัตว์บางชนิดบนโลกนี้อุ้มท้องนานถึง ดูต่อ »