เจ้าจระเข้หน้าตาสุดประหลาดที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้รียกกันว่า ตะโขงอินเดีย (Indian Gavial, ดูต่อ »