เจ้าตัวประหลาดคอยาวๆ แมงแล้วยังกับเครนตัวนี้มีชื่อว่า ด้วงยีราฟ หรือ ดูต่อ »