ที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้คือ คาตานะ ที่มีอายุยาวนานกว่า 1 ดูต่อ »