โลกนี้ว่ากันว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอน และชีวิตของคน […] ดูต่อ »