โลกนี้ว่ากันว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอน และชีวิตของคนเรานั้นก็ไม่แน่นอนเสมอไปเช่นกัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่มีการเตือน ดูต่อ »