สิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้นมีวิถีและแนวทางในการเจริญเติบโต ขยายพันธุ์ ที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ธรรมชาติจะสร้างสรรรค์ขึ้นมา ดูต่อ »