โดยธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะเกิดมาพร้อม […] ดูต่อ »