โดยธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะเกิดมาพร้อมกับดวงตาเพียง 2 ดวง แต่บางครั้งธรรมชาติก็สร้างความประหลาด ดูต่อ »