เจ้างูสีฟ้าสดใสตัวนี้ไม่ใช่ภาพที่แต่งขึ้นมาแต่อย่างใด แต่หากมันเป็นงูสีสวยที่แสนจะหากยากตามธรรมชาติ มันคือGreen tree ดูต่อ »