คุณๆ หลายคนน่าจะรู้จักงู สิ่งมีชีวิตไร้ขาที่มีอยู่มากมายหลายชนิด และพวกมันมีทั้งประเภทมีพิษและไม่มีพิษ ดูต่อ »