เจ้าสัตว์หน้าตาประหลาดตัวนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่มันคือ Hammer-headed bat หรือ ดูต่อ »