เป็นความงดงามตามธรรมชาติที่น่าจะไม่หลงเลหือให้ได้ชมกันอีกแล้วต่อไปแล้วสำหรับ Golden toad หรือคางคกสีทอง ดูต่อ »