คนเรานั้นมากความสามารถ ความชำนาญเกิดจากการฝึกฝน สิ่งที่หลายคนกลัว แต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นความท้าทายก็เป็นได้ ดูต่อ »