สำหรับ Sarada นั้นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของกิ้งก่าคอพัด พ ดูต่อ »