การวิ่งนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมทั่วไป วิ่งแล้วทำให้สุภาพดี อายุยืนยาว หรือวิ่งเพื่อช่วยโรงพยาบาลแบบพี่ตูน ดูต่อ »