การใช้ชีวิตนั้นบางช่วงบางเวลาเราก็รู้สึกเบื่อ ไม่อยากทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน ดูต่อ »