เชื่อว่าหลายคนนั้นคงจะเคยขับรถบนถนนแล้วก็ตามหลังรถบรรทุกคันใหญ่ แน่นอนว่าเมื่อเราขับตามรถบรรทุก เราจะมองไม่เห็นทางข้างหน้า  และหลายคนก็มีจะมีอคติกับสิงรถบรรทุกทั้งหลาย ดูต่อ »