ข่าวไอทีอัพเดทวงการเทคโนโลยีของเราในวันนี้มีมาฝากกันอีกแล้วครับ ยังคงมีข่าวคราวทีน่า่สนใจและน่าติดตาในแวดวงไอทีใหม่ๆ มาให้ได้ชมกันเช่นเคย วันนี้ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆ ดูต่อ »