ที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Pen-tailed treeshrew หรือ ดูต่อ »