ภาพอันสวยงามที่ได้เห็นกันนี้คือ กระเบนจุดฟ้า (Bluespott […] ดูต่อ »