สิ่งของธรรมดาๆ อย่างกระดาษลังนั้นถือเป็นของเก่าที่ขายได […] ดูต่อ »