Sutherland Falls น้ำตกที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์

ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ Sutherland Falls ซึ่งถือว่าเป็น น้ำตกที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใกล้กับมิลฟอร์ดซาวน์ บริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์
sutherland-falls
ตัวน้ำตกนั้นมีทั้งหมด 3 ชั้น ความสูงรวทั้งสิ้นอยู่ที่ 580 เมตร โดยน้ำนั้นไหลออกมจากทะเลสาบ Lake Quill ซึ่งอยู่บนยอดเขา สำหรับน้ำตกที่สวยงามแห่งนี้ถูกค้นพบโดย Donald Sutherland นักสำรวจชาวสกอตแลนด์

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : Michael Rathmayr

แสดงความเห็น