Sugarbag bees ผึ้งน้อยสถาปนิก

เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพและเรื่องราวของ Sugarbag bees  ผึ้งขนาดเล็กที่ได้รับยกย่องให้เป็นสถาปนิกตัวจิ๋ว โดยเป็นผึ้งขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในมีถิ่นอาศัยในเขตร้อนทางตอนเหนือและทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย
sugarbag-bees
พวกมันถูกยกย่องให้เป็นสถาปนิกแห่งโลกของสัตว์ ด้วยการสร้างรังเป็นระเบียบและเรียงตัวคล้ายก้นหอยเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาดูสวยงามเป็นอย่างมาก ส่วนบ้านเรานั้นผึ้งชนิดนี้มีสายยพันธุ์ที่คล้ายคลึ่งกันคือ ชันโรง  ในไทยมีโรงจำนวน 23 ชนิด กระจายพันธุ์อยู่ทั่วประเทศ
ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น