Spike-Nosed Tree Frog กบพิน็อคคิโอ กบอะไรจมูกยื่นยาว

ที่ได้เห็นกันอยู่นี้คือ Spike-Nosed Tree Frog  หรือเรียกกันว่า กบพิน็อคคิโอ มันคือกบต้นไม้ท้องถิ่นของจังหวัดปาปัวของอินโดนีเซีย มาพร้อมกับชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Litoria pinocchio
spike-nosed-tree-frog
โดยมันถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 2008 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชื่อว่า Paul Oliver  กบชนิดนี้มีความโดเด่นตรงที่มีจมูกยื่นยาวออกมาคล้ายงวง ตามข้อมูลระบุว่าจมูกนี้มีไว้ดึงดูดความสนใจเพศเมีย และจะยื่นออกเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคาม

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพจาก : National Geographic

แสดงความเห็น