Southeast Asian dead leaf mantis ตั๊กแตนตำข้าวใบไม้แห้ง

ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้คือความสวยงามของ Southeast Asian dead leaf mantis  สายพันธุ์ย่อยของตั๊กแตนตำข้าวที่มีรูปลักษณ์เหมือนใบไม้แห้ง ชื่อทางวิทยาศาตร์คือ Deroplatys lobata ตัวโตมีขนาดตั้งแต่ 6-7 เซนติเมตร ล่าอาหารแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร
southeast-asian-dead-leaf-mantis
แมลงชนิดนี้พบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกค้นพบครั้งแรกโดย Guérin-Méneville ในปี 1838

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ Instagram / mkdiffuser

แสดงความเห็น