Saimaa Ringed Seal แมวน้ำที่หายากที่สุดในโลก

นี่คือ Saimaa Ringed Seal หรือ แมวน้ำวงแหวนไซมา แมวน้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบไซมาของฟินแลนด์ มันเป็นหนึ่งในแมวน้ำเพียงไม่กี่สายพันธุ์บนโลกนี้ที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด เดิมทีพวกมันมีจำนวนอยู่ราว 1,000 ตัว  ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 พวกมันถูกล่าอย่างหนักโดยชาวประมง จนลดจำนวนเหลือยู่เพรยงหลักร้อยกว่าตัวเท่านั้น
saimaa-ringed-seal
จนนในปี 1979 องค์กรอนุรักษ์สัตว์ World Wide Fund for Nature ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนประชากรของพวกมัน ด้วยการสร้างกองหิมะทำให้เป็นรังกับแมวน้ำ ทำให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2017  แมวน้ำเกิดใหม่มีจำนวนมากถึง 81 ตัว 90% ในจำนวนนั้นเกิดจากการสร้างรังโดยมนุษย์ ปัจจุบันมีแมวน้ำวงแหวนอยู่ราว 400 ตัว

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : The Lost Passport

แสดงความเห็น