Saharan horned viper งูพิษมีเขาแห่งทะเลทราย

นี่คือภาพของงูสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า Saharan horned viper หรือ Cerastes cerastes พวกมันเป็นงูพิษที่สามารถพบได้มนแถบทะเลทรายทางตอนเหนือของแอฟริกา  มาพร้อมกับเขาอันเล็กๆ เหนือดวงตาทั้งสองข้างเป็นเอกลักษณ์ โดยอวัยวะที่ดูคล้ายกับเขาของเจ้างูนี้มีไว้เพื่อป้องกันดวงตาของมัน
saharan-horned-viper
งูชนิดนี้โดยทั่วไปจะยาวได้ประมาณ 30-60 เซนติเมตร  แต่เคยมีการบันทึกไว้ว่ามีความที่สุดอยู่ที่ 85 เซนติเมตร  เลยทีเดียว โดยมันจะอาศัยพรางตัวอยู่ตามพื้นทราย เพื่อซุ่มดักล่าเหยื่อ

ที่มา : สำรวจโลก

ภาพ : Holger Krisp

แสดงความเห็น