Saguar สายพันธุ์กระบองเพชรที่สูงที่สุดในโลก

นี่คือ ซากัวโร (Saguaro) กระบองเพชรที่มีต้นขนาดใหญ่ พบได้ในสหรัฐอเมริก มันนคือสายพันธุ์กระบองเพชรที่สูงที่สุดในโลก โยยต้นที่สูงที่สุดเท่าที่เคคยพบมีความสูง 13.8 เมตร  มีผลขนาด 6-9 เซนติเมตร สามารถรับประทานเป็นผลไม้สดได้ นอกจากจะสูงมากๆ แล้วมันยังเป็นต้นไม้ที่มีอายุยาวนานถึง 150 ปี เลยทีเดียว
saguar

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น