สวยแปลก Rheum nobile ต้นเจดีย์สิกขิม พืชพันธุ์ที่มีความสวยงามไม่เหมือนใคร

นี่คือต้นไม้ที่มีรูปร่างร่างแปลกมากๆ หลายยคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับ Rheum nobile หรือ ต้นเจดีย์สิกขิม (Sikkim rhubarb) ความแปลกของมันนั้นก็ตรงที่มีรูปร่างเหมือนกับเจดีย์นี่แหละครับ
rheum-nobile

ต้นเจดีย์สิกขิมนั้นเป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นราว 1-2 เมตร ลำต้นขอวมันมีลักษณาสั้นและกลวงตั้งตรงไม่แตกกิ่งก้านดูลักษณะคล้ายกับเจดีย์ ใบของมันมีลักษณะเป็นแผ่นเกือบกลมเหลื่อมทับซ้อนกันบริเวณโคนต้นและอวบต้นลักษณะเป็นลำขึ้นไปถึงยอด ต้นไม้ชนิดนี้จะออกดอกในหน้าร้อนโดยดอกนั้นจะเป็หลอดตื้นขนาดเล็กตล้ายกับรูประฆัง ส่วนในหน้าหนาวมันจะทิ้งใบทั้งหมด เหลือเพีงแค่แกนต้นทำให้ดูคล้ายกับท่อนไม้
rheum-nobile

ต้นไม้ชนิดนี้พบได้ในแถบที่สูงระดับ ระดับ 4,000-5,000 เมตร  ทั้งเทือกเขาหิมาลัย อินเดียในรัฐสิกขิม) ทิเบต ภูฏาน เนปาล ชาวบ้านในท้องถิ่นนิยยมนำต้นไปทำเป็นอาหารโดยจะมีรสเปลี้ยว

แปลกจริงๆ ว่าไหมครับ แถมยังกินได้ด้วย

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น