น้ำตกสีรุ้ง ในอุทยานแห่งชาติ Yosemeti

ความสวยงามของน้ำตกที่ดูเป็นสีรุ้ง เกิดขึ้นบนน้ำตกสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติ Yosemeti ประเทศสหรัฐอเมริกา บนหน้าผาความสูง 700 เมตรนี้ ได้รับการบันทึกภาพไว้ได้โดย Greg Harlow
rainbow-waterfall
โดยเขาได้ตั้งกล้องเพื่อถ่ายยภาพของพระอาทิตย์ขึ้น  แต่ระหว่างนั้นเกิดเห็นน้ำตกมีการปลี่ยนสี จึงต้องเปลี่ยนตำแหน่งกล้องเพื่อบันทึกภาพอันสวยงามนี้เอาไว้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง 10 นาที โดยเกิดขึ้นตามหลักการเดียวกันกับรุ่งกินน้ำ

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น