Piglet Squid หมึกลูกหมู สัตว์ทะเลที่หน้าตาตะมุตะมิ

เจข้าสัตว์ทะเลหน้าตาสุดแปลกประหลาดที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ Piglet Squid หมึกลูกหมู มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ส่วนหัวสดูคล้ายกับจมูกของลูกหมู ซึ่งเป็นที่มาของชื่อของมันนั่นเอง
piglet-squid-2

หมึกชนิดนี้มีรูปร่างที่แตกต่างไปจากหมึกทั่วไปค่อนข้างมาก ลำตัวของมันมีรูปทรงรีเหมือนกับลูกโป่งที่กำลังลอยไปมาในทะเล ภายในลำตัวนั้นเต็มไปด้วยแก๊สแอมโมเนียสำหรับใช้ในการลอยตัว ที่หัวมีหนวดเล็กๆ ติดอยู่

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น