Picasso Bug มวนลายแปลกสวยงาม

นี่คือ Picasso Bug หรือ Sphaerocoris annulus มันเป็นแมลงจำพวกมวนในกลุ่มมวนหลังแข็ง อยู่ในอันดับ Hemiptera วงศ์ Scutelleridae ลักษณะคล้ายกับด้วงปีกแข็งเอามากๆ จนหลายคนเข้าใจผิด
picasso-bug
มวนชนิดนี้อาจยาวได้ราว 8 มิลลิเมตร  มาพร้อมกับลวดลายที่สวยงามแปลกตา โดยมีพื้นหลังสีเขียว พร้อมด้วยจุดรูปวงแหวนสิบเอ็ดจุด  มันมีสีที่แปลกสวยงามนี้ไว้เพื่อเตือนนักล่า สามารถปล่อยกลิ่นที่เป็นพิษได้เมื่อถูกศัตรูเข้าใกล้ แมลงชนิดนี้พบได้ในป่ากึ่งเขตร้อนของแอฟริกา

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : Daniel Rosengren

แสดงความเห็น