Physalis alkekengi โทงเทงสีแดง กินได้นะรู้ไหม

นี่คือ Physalis alkekengi พืชที่มีชื่อเรียกหลากหลาย ทั้ง เชอร์รี่ฤดูหนาว โคมไฟญี่ปุ่น โคมไฟจีน  มันเป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับโทงเทง รวมถึงเคปกูสเบอร์รี
physalis-alkekengi
มีต้นสูงราว 40-60 เซติเมตร  เปลือกหุ้มผลเมื่อสุกเต็มที่จะเป็นสีแดงคล้ายกับกระดาษโคมไฟ โดยมันได้รับความนิยมปลูดเป็นไม้ประดับ ผลเป็นยาขับปัสสาวะได้

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น