Patriarca da Floresta ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศบราซิล อายุกว่า 3,000 ปี

นี่คือต้นไม้ที่มีชื่อว่า Patriarca da Floresta  เป็นนต้นไม้สายพันธุ์ Cariniana Legalis พบได้มากในทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิล แต่น่าเป็นห่วงเพราะต้นไม้ชนิดนี้ปัจจุบันถูกคุมคามเป็นอย่างมากเนื่องจากการทำลายป่าในพื้นที่ประเทศบราซิล โคลัมเบีย และเวเนซูเอลา
patriarca-da-floresta
โดยต้นไม้ในภาพนี้ตั้งอยู่ภายในอุทยาน Vassununga State Park ของเมืองเซาเปาโล มีอายุมากถึง 3,000 ปี จัดว่าเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศบราซิล

ที่มา : สำรวจโลก

 

แสดงความเห็น