ปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

นี่ไม่ใช่ลูกปลา แต่นี้คือ ปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มันมีชื่อว่า Paedocypris progenetica ถกจัดอยู่ในวงศ์ของปลาตะเพียน โดยมีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าพรุของเกาะสุมาตราและเกาะบินตันของอินโดนีเซีย สามารถพบได้ทั้งหนองพรุและแหล่งน้ำนิ่งมากมายบนเกาะ
paedocypris-progenetica
ปลาเพศผู้มีขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 9 มิลลิเมต ส่วนเพศเมียตัวยาวสุดเพียงแค่ 7.9 มิลลิเมตรเท่านั้น

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น