Nyiragongo ทะเลสาบลาวาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นี่คือ Nyiragongo หรือ ไนอิรากองโก ทะเลสาบลาวาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มันตั้งอยู่ที่ความสูง 3,470 เมตร  บนภูเขาอิรากองโก ทะเลสาบลาวาแห่งนี้อยู่ลึกลงไปจากปากปล่องประมาณ 600 เมตร มีลาวา 282 ล้านลูกบาศก์ฟุต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากปล่องกว้างกว่า 2 กิโลเมตร แปละมีความดันลาวาที่ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวnyiragongo

Nyiragongo นั้นปะทุอย่างต่อเนื่อง แต่จะอยู่ในแบบการเดือดของทะเลสาบ ในปี 1977 มีเหตุการณ์ปากปล่องร้าวทำให้ลาวาไหลลงไปยังพื้นที่ส่วนล่างของเมืองโกมา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตราว 70 คน และในปี 2002 มันปะทุอีกครั้ง ทำให้ผู้คนกว่า 5 แสน ต้องอพยพจากเมือง หลังปะทุเสร็จมันยังคงสภาพของ ทะเลสาบลาวาที่เดือดพล่าน อยู่ตลอด nyiragongo

สถานที่แห่งนี้มีทั้งความสวยงามและอันตลาด ทั้งก๊าซ หินหลอมเหลว แต่ก็นับว่าเป็นภาพที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจมากๆ เลยครับ

ที่มา : nextsteptv

แสดงความเห็น