Microsoft ญี่ปุ่น ใช้ระบบทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ผลงานดีขึ้น 40%

การได้ทำงานและหยุดหลายวันต่อสัปดาห์นั้นเป็นความปราถนาของใครหลายๆ คน สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วที่ญุี่ปุ่น เมื่อ Microsoft ญี่ปุ่น ได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน โดยให้พนักงานมาทำงานเพียง 4 วันต่อสัปดาห์ ให้วันหยุดไปเลย 3 วัน ผลที่ได้น่าทึ่งไม่น้อยยเลยทีเดียว

โดย Microsoft ญี่ปุ่นนั้นได้ทำการปฏิรูประบบการทำงานใหม่ ภายใต้โครงการ Work-Life Choice Challenge Summer 2019 หนึ่งเดือน ให้พนักงานมาทำงาน 4 วันและหยยุด 3 วัน โดยทุกคคนได้วันศุกร์เป็นวันหยุดเพิ่มไปอีก 1 วัน การทำงานที่เหลือเพียง 4 วันทำให้การประชุมบางอย่างต้องถูกตัดออก หรือปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์ประชมแทน microsoft-japan-brings-in-three-day-weekends

และผลจากการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์นี้ทำให้ พนักงานหยุดงานน้อยลง 25.4% ประหยัดค่าไฟมากขึ้น 23.1% และ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 39.9% และจากการทดลองนี้พบัว่าพนักงานว่า 92.1% ชื่นชอบในรูปแบบการทำงาน 4 วันพัก 3 วันเป็นที่สุด

และด้วยว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ Microsoft มีแผนที่จะนำเอารูปแบบการทำงานนี้กลับมาใช้อีกครั้ง

ที่มา : Dailymail

แสดงความเห็น