Korea-Tanne Samen ต้นสนเกาหลี สวยงามน่ากิน กินเลยได้ไหม

นอกจากสิ่งมีชีวิตหลายชนิดจะมีสีสันที่สวยงามแล้ว ต้นไม้ใบหญ้าบนโลกของเรานั้นก็ยังสวยอีกมากมาย อย่างเช่นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ กับ Korea-Tanne Samen ต้นสนเกาหลี ที่สวยงามน่ากินมองไกลๆ เหมือนขนมเลย korea-tanne-samen

นี่คือ Korea-Tanne Samen หรือ ต้นสนเกาหลี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Abies koreana ถิ่นกำเนิดของสนชนิดนี้อยู่บนภูเขาสูงของเกาหลีใต้ และเกาะเจจู พบได้ในเขตอบอุ่น ป่าดิบชิ้น ที่มีฝนตกชุก และพบได้บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2000 เมตร ต้นสนเกาหลีเป็นไม้ยืนต้นแบบผลัดใบ ความสูงตั้งแต่ 10-18 เมตร ใบสีเขียวเข้ม เป็นเส้นเหมือนเข็มสั้นๆ เรียงกันเป็นระเบียบ korea-tanne-samen

ไฮไลท์อยู่ที่ดอกของมัน โดยสนชนิดนี้มีดอกที่รูปร่างคล้ายกับกรวยหรือ Cone มีหลากหลายสีสัน ตั้งแต่ เขียว แดง เท่า น้ำเงินแกมม่วง แน่นอนว่ามันได้รับความนิยมาก มักถูกนำไปปลูกเดป็นไม้ประดับตามสวน korea-tanne-samen

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น