ความสวยงาของทะเลสาบภูเขาไฟในฮาวาย แต่แอบน่ากลัว

ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้คือความสวยงามของทะเลสาบลาวาภายในภูเขาไฟ คิลาเว (Kilauea)  ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองปูอู โอโอ ภายในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย ลาวาที่เดือดผล่านและแสงสีของความร้อนที่ปล่อยออมกานั้นสร้างความสวยงาใให้กับผู้ที่ได้พบเห็นกันเป็นอย่างมาก kilauea

โดยภูเขาไฟแห่งนี้เกิดการปะทุมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 1983  ช่วงเดือนพฤษภาคม 2019 ภูเขาไฟแห่งนี้ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนหลายครั้งทำให้มีลาวาไหลออกมาจากปากปล่อง

ความงามนี้แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวอย่างเลี่ยงไม่ได้

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น