Jacob Sheep แกะหลายเขา

นี่คือ Jacob Sheep  แกะโบราณขนาเกลางที่คาดกันว่ากำเนิดขึ้นเมื่อราว 3000 ปีก่อนในแถบตะวันออก สีขนเป็นขาวสลับน้ำตาลหรือ ลายขาวสลับดำ สีขาวจะมีราว 60 % และมีสีเข้มอีกราว 40 %
jacob-sheep
ความโดดเด่นเฉพาะตัวสของพวกมันคือจะเป็นแกะที่มีเขาตั้งแต่  2-6 เขาเลยทีเดียว ตัวผู้หนักราว 54-82 กิโลกรัม  ส่วนตัวเมียหนักราว 36-54 กิโลกกรัมครับ

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : Crosa

แสดงความเห็น