Irrawaddy dolphin โลมาอิรวดี สายพันธุ์โลมาน้ำจืด

ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้คือสายพันธุ์ของโลมาน้ำจืดที่มีชื่อว่า โลมาอิรวดี  : Irrawaddy dolphin พวกมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Orcaella brevirostris  รูปร่างคล้ายกับโลมาทั่วไป แต่มีลักษณะเด่นที่หัวมนกลมคล้ายบาตรพระ ลำตัวมีสีเทาเข้มบางตัวอาจมีสีอ่อน ตาขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาวประมาณ 2 เมตร น้ำหนัก 90 – 200 กิโลกรัม
irrawaddy-dolphin

โลมาชนิดนี้พบได้ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก, มหาสมุทรอินเดีย, อ่าวไทย  มักพบเข้าไปอยู่ในแหล่งน้ำกร่อย หรือทะเลสาบ ในแม่น้ำ ถูกค้นพบครั้งแรกในแม่น้ำอิรวดีประเทศพม่า

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น