ที่สุดของเขา วัวพื้นเมืองรวันดา(Inyambo) เขาแหลมยาวเป็นเอกลักษณ์

ที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือวัวที่มีความสุดยอดของเขา มันเป็นวัวพื้นเมืองรวันดา คนท้องถิ่นเรียกกันว่า อินยัมโบ (Inyambo) โดยภาพวัวที่เห็นนี้อยู่ในพระราชวังของกษัตริย์มูทาราที่ 3 รูดาฮิกวา (Mutara III Rudahigwa) ในเมืองนยานซาของรวันดา
inyambo

วันสายพันธุ์นี้มีความโดดเด่นของเขาสุดแหลมยาว เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ที่สูงส่งและประวัติศาสตร์ยาวนานของรวันดา และยังนับเป็นสัญลักษณ์ของการมีคุณลักษณะเฉพาะตัวและความเจริญรุ่งเรืองด้วย
inyambo inyambo inyambo

ที่มา : China Xinhua News

แสดงความเห็น