Ilgaak แว่นกันแดดสุดแนวของชนพื้นเมืองในขั้วโลกเหนือ

ที่เราได้เห็นกันอยู่นี่ไม่ใช่แวนตาจากอนาคตแต่เป็นแวนกันแดดของชนพื้นเมืองในขั้วโลกเหนือ มีชื่อเรียกว่า  Ilgaak ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูประหลาดถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวอินูอิตและยูปิค ตัวแว่นถูกเหลาขึ้นด้วยกระดูกหรือเขาสัตว์ แต่งเป็นทรงรีครอบดวงตา ช่องมองตรงกลางเป็นขีดแคบๆ ตามแนวยาว ช่วยยในการกำจัดแสงส่วนเกินที่จะเข้าสู่ดวงตา เมื่อต้องอยยู่ท่ามกลางพื้นที่โล่งขาวโพลนที่มีแสงแดดสะท้อนกับหิมะ
ilgaak
สุดยอดจริงๆ

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น